VvLK

Logo VvLK

De stichting VvLK heeft als doelstelling toekomstig gebouwenonderhoud te helpen meefinancieren door het organiseren van culturele evenementen.

Het Lathumse kerkje markeert al eeuwenlang de entree van het dorp. Dit culturele erfgoed bepaalt mede de ziel van het dorp en moet bewaard blijven. Daaraan wil de stichting Vrienden van de Lathumse Kerk een bijdrage leveren. De netto-opbrengsten van de door de VvLK georganiseerde evenementen komen volledig ten gunste van deze doelstelling.

Draagt u onze missie een warm hart toe, dan is het ยป donateurschap iets voor u!