Donateurschap

De netto-opbrengsten van de concerten en lezingen die door de Vrienden van de Lathumse Kerk (VvLK) georganiseerd worden, komen volledig ten goede aan het onderhoud van het kerkje dat al eeuwenlang gezichtsbepalend is voor de entree van het dorp Lathum.

De culturele activiteiten creëren een brede betrokkenheid en zetten het dorp Lathum op de kaart – in de Liemers en ver daarbuiten. De verbondenheid van veel mensen met onze doelstellingen uit zich onder andere in een groot aantal donateurs. 

Word ook donateur van de VvLK!

Donateur bent u al vanaf 10 euro per persoon per seizoen. Dan krijgt u de informatie over de evenementen vooraf toegestuurd en bent u altijd verzekerd van een plekje. Het donateurschap loopt gelijk met het culturele seizoen, dus van september tot juli.

Als u 10 euro p.p. (meer mag ook natuurlijk) overmaakt met daarbij de vermelding ‘donateur 23/24’ dan bent u voor het lopende seizoen donateur. Als u een nieuwe donateur bent en we uw e-mailadres nog niet kennen, wilt u dit dan ook in de omschrijving vermelden? Het rekeningnummer (IBAN) is

NL04 ABNA 0464 2640 22
t.n.v. Vrienden van de Lathumse Kerk, Molenstraat 8, 6988 AH te Lathum.

Hartelijk dank!